Przedsiębiorstwo

Ryzyko jest stałym elementem działalności gospodarczejdotyczy różnych obszarów przedsiębiorstwa w tym majątku: wartości rzeczowych, finansowych, niematerialnych i prawnych, zasobów kadrowych, a także odpowiedzialności cywilnej za decyzje kierownictwa, błędy w zarządzaniu czy błędy personelu.

Jedną ze skutecznych form zabezpieczenia się przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami wystąpienia ryzyka jest transfer ryzyka na ubezpieczyciela przez zawarcie umowy ubezpieczenia.

Aktywnie wspomagamy przedsiębiorstwa w minimalizowaniu ryzyk, doradzając, jak najlepiej zabezpieczyć firmę.

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte mienie, odpowiedzialność cywilna oraz wiele innych aspektów związanych z działalnością przedsiębiorstwa na rynku.

ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY


Oferujemy produkty ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb dużych podmiotów gospodarczych.

Oferta ubezpieczycieli jest elastyczna i dostosowana do poszczególnych rodzajów ryzyka różnorodnych firm, a specjalne pakiety i moduły w pełni zaspokajają potrzeby tych przedsiębiorstw.


Przedmiotem ubezpieczenia może być min:

 • ubezpieczenie budynków, budowli
 • ubezpieczenia mienia i utraty zysku
 • ubezpieczenia maszyn i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenia budowy i montażu
 • ubezpieczenia transportowe
 • ubezpieczenia komunikacyjne – floty pojazdów
 • OC działalności, czyste straty finansowe
 • ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych
 • OC członków zarządu spółek kapitałowych
 • ubezpieczenie grupowe pracowników i ich rodzin
 • ubezpieczenia zdrowotne – szybki dostęp do lekarzy specjalistów

ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY