Majątek prywatny

Pomyśl ile pracowałeś na to, co masz.

Oferta ubezpieczeń dla klienta indywidualnego zapewnia każdy zakres ochrony jakiej potrzebujesz od solidnej podstawy po najwyższy komfort.

Najpopularniejszymi rodzajami ubezpieczenia mienia są ubezpieczenia mieszkań, domów, ubezpieczenie autocasco, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym czy też obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenia te pozwalają nam zabezpieczyć nasz majątek na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych (np. pożar, gradobicie, powódź).

Formuła "all risk" czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk mówi że wszystko co nie jest wyłączone jest objęte ochroną. To Idealne ubezpieczenie dla osób oczekujących kompleksowej ochrony.

ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY

W ramach ubezpieczeń majątkowych ubezpieczyć możemy przykładowo: mieszkania, domy, domki letniskowe, domy w budowie, wyposażenie, uprawy, produkty rolne, ruchomości domowe (wyposażenie znajdujące się w domu, mieszkaniu) dzieła sztuki, środki płatnicze, papiery wartościowe, biżuterię, jachty, samoloty, statki, łodzie, skutery, rowery a także zwierzęta domowe i hodowlane.


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni nas w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia. Szkoda może polegać na uszkodzeniu, zniszczeniu lub spowodowaniu utraty należących do innej osoby składników majątku lub spowodowaniu u innej osoby śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie i inne świadczenia osobie poszkodowanej wypłaci za nas towarzystwo ubezpieczeniowe. Tym sposobem chroniony jest interes nie tylko nasz, ale przede wszystkim osoby przez nas poszkodowanej.


Planując wyjazd za granicę RP należy pamiętać o ubezpieczeniu turystycznym. Pakietowe ubezpieczenia związane z letnim wypoczynkiem składają się najczęściej z ubezpieczeń NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), KLZ (kosztów leczenia za granicą), assistance (różnorodnych pomocowych czynności na rzecz poszkodowanego i jego bliskich), kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej, OC (odpowiedzialności cywilnej) i coraz częściej ubezpieczenia sprzętu, bagażu, oraz  ubezpieczenia kosztów rezygnacji i wcześniejszego powrotu z wyjazdu.


Codzienna aktywność w życiu prywatnym może nieść konieczność ochrony swoich interesów na drodze postępowania sądowego. Poważne kłopoty mogą się pojawić, gdy spowodujesz wypadek drogowy lub zostaniesz oskarżony o popełnienie innego wykroczenia lub przestępstwa. Wtedy potrzebny Ci będzie dobry prawnik, za usługi którego trzeba niejednokrotnie dużo zapłacić.  Warto posiadać wtedy ubezpieczenie ochrony prawnej.


Jeśli realizujesz swoje sportowe pasje i zainteresowania proponujemy ubezpieczenie sportowe. To pełna ochrona podczas uprawiania sportów rekreacyjnych, ryzykownych lub ekstremalnych zarówno zawodowo jak i zarobkowo. Ochrona uczestników obozów sportowych i instruktorów sportu. Ubezpieczenie obejmuje min; NNW, Rehabilitacja, Sport Asistance, OC, Sprzęt sportowy, Podróż, Bagaż. Ubezpieczenie zapewni Ci szybki powrót do sprawności fizycznej w przypadku doznania urazów.

Koszt ubezpieczenia jest nieporównanie mniejszy niż wartość powstałych szkód

ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY