Działalność gospodarczą

Pomyśl jakiej ochrony potrzebuje twoja firma.

Korzyścią z posiadania polisy jest przede wszystkim zabezpieczenie przed nieoczekiwaną stratą; po uzyskaniu odszkodowania możliwość odbudowy zniszczonego mienia i możliwość kontynuowania działalności gospodarczej.

Mienie firmy to często jej jedyny majątek i przysłowiowe „być albo nie być”. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (pożar, zalanie, kradzież) możesz stracić wszystko, a dodatkowo także utracić możliwość dalszego zarobkowania. To szczególnie ważne w przypadku małych firm, które takie straty odczują ciężko.

W ramach ubezpieczeń dla firm proponujemy elastyczną formułę ubezpieczenia – ochrona od podstawowych zdarzeń aż po All risk.

ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: budynki, wyposażenie, środki obrotowe, szyby, nakłady inwestycyjne, elektronika, mienie osób trzecich itp.

OC z tytułu prowadzenia działalności zapewni bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.


Dla firm trudniących się przewozem towarów oferujemy ubezpieczenia transportowe – Cargo, OC Przewoźnika, Kabotaż.


Oferujemy również atrakcyjne ubezpieczenia komunikacyjne , zarówno pojedyncze pojazdy jaki floty.


Dla firm biorących udział w przetargach proponujemy gwarancje finansowe; gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania umowy, gwarancje należytego usunięcia wad i usterek.


ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY