ŻYCIE PRYWATNE

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych

Wykonując codzienne czynności i zadania , niemal w każdej chwili możemy- zupełnie niechcący-wyrządzić komuś szkodę. Zdarzyć się może ,że nasze dziecko zniszczy czyjąś własność, a nasz pies pogryzie sąsiada. Właśnie w tego rodzaju sytuacjach przydaje się ochrona ubezpieczeniowa.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW chroni nas i naszych bliskich przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Za takie może  być uznane każde nagłe i nie przewidziane zdarzenie,  powodujące trwałe pogorszenie się stanu zdrowia czy nawet śmierć. Ochroną może również obejmować następstwa zawału serca czy udaru mózgu.

Ochrona Prawna

W razie konieczności stawienia się przed polskim sądem - na przykład- jako pozwany lub oskarżony- ubezpieczenie pokryje koszty obrońcy. Pokrywane są także koszty pozyskania opinii biegłych.

Ubezpieczenia podróżne

Ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia kompleksową ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym za granicę, bez względu na to czy jadą na wakacje, do pracy, na wyjazd służbowy czy aktywnie uprawiają sport.

Mogą to być wydatki poniesione między innymi na :

.